top of page

Vilkår og betingelser for bruk av Lillestrøm Indoor Golf

Velkommen til Lillestrøm Indoor Golf! Før du begynner å bruke vårt anlegg, ber vi deg vennligst lese gjennom disse Vilkårene og Betingelsene nøye. Ved å bruke senteret vårt, aksepterer du og samtykker til følgende vilkår:

1. Adgang og Bruk:

 • Adgang til Lillestrøm Indoor Golf er begrenset til registrerte brukere.

 • Du må være en betalende kunde for å få tilgang til og bruke våre simulatorer.

 • Alle besøkende må følge våre sikkerhetsregler og anvisninger fra vårt personale for en trygg bruk av utstyret.

2. Betaling:

 • Du forplikter deg til å betale de gjeldende avgiftene for bruk av våre simulatorer i henhold til våre priser og betalingsvilkår.

3. Avbestilling og Endringer:

 • Eventuelle endringer i bestillingen din eller avbestillinger må gjøres i henhold til våre retningslinjer som er tilgjengelige på vårt nettsted.

4. Ansvar og Sikkerhet:

 • Lillestrøm Indoor Golf påtar seg intet ansvar for personskade, skader på eiendom eller tyveri som oppstår under besøket ditt på vårt senter.

 • Du forplikter deg til å følge våre sikkerhetsregler og bruke utstyret forsvarlig.

5. Overvåking:

 • Vær oppmerksom på at Lillestrøm Indoor Golf overvåker lokalene med overvåkningskameraer for sikkerhetsformål. Ved å bruke vårt senter samtykker du til vår overvåkingspraksis, som er beskrevet nærmere i vår personvernerklæring.

6. Personvern:

 • Vi respekterer personvernet ditt. Les vår personvernerklæring for å forstå hvordan vi håndterer dine personopplysninger.

7. Immaterielle Rettigheter:

 • Alt innhold og immaterielle rettigheter på Lillestrøm Indoor Golf er beskyttet av opphavsrett og andre lover. Du forplikter deg til å respektere disse rettighetene og ikke kopiere, distribuere eller endre innholdet uten tillatelse.

8. Oppførsel:

 • Vi forventer at alle brukere oppfører seg hensynsfullt og respektfullt overfor vårt personale og andre besøkende.

9. Avslutning av Tjenesten:

 • Lillestrøm Indoor Golf forbeholder seg retten til å nekte adgang eller avslutte tjenesten til enhver bruker som bryter disse vilkårene eller opptrer uakseptabelt.

10. Endringer i Vilkårene:

 • Lillestrøm Indoor Golf kan endre disse vilkårene når som helst. Endringer vil bli kunngjort på vårt nettsted, og det er ditt ansvar å holde deg oppdatert.

Ved å bruke Lillestrøm Indoor Golf, bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert disse vilkårene og forplikter deg til å overholde dem.

Personvernregler (Privacy Policy)
 

Vi tar personvernet ditt på alvor. Les vår personvernerklæring nøye for å forstå hvordan vi samler inn, bruker og beskytter dine personopplysninger.

 1. Innsamling av Data: Vi samler inn begrenset informasjon om besøkende på nettsiden vår, inkludert IP-adresser og nettleserdata.

 2. Bruk av Data: Vi bruker dataene til å forbedre tjenestene våre, analysere trafikk og tilpasse innholdet.

 3. Informasjonskapsler (Cookies): Nettsiden vår bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen din. Du kan administrere informasjonskapsler i nettleseren din.

 4. Tredjepartsleverandører: Vi kan dele begrenset informasjon med tredjepartsleverandører som hjelper oss med å drifte nettsiden.

 5. Sikkerhet: Vi tar rimelige tiltak for å beskytte dataene dine mot uautorisert tilgang eller misbruk.

 6. Endringer i Personvernerklæringen: Vi kan oppdatere personvernerklæringen ved behov.

Hvis du fortsetter å bruke nettsiden vår, godtar du disse vilkårene og personvernerklæringen.

Sikkerhet og Personvern

 1. Overvåkning: Vårt simulatorsenter er utstyrt med overvåkningskameraer som er aktivert døgnet rundt. 

 2. Formålet med overvåking: Formålet med overvåkingen er utelukkende for sikkerhet og beskyttelse av våre gjester og eiendeler. Kameraene er ikke brukt til å samle personlig informasjon.

 3. Ditt samtykke: Ved å spille på vårt senter samtykker du til vår overvåkingspraksis. Vi tar personvern og dine rettigheter alvorlig, og vi forsikrer deg om at videoopptakene kun brukes i tilfelle av sikkerhetshendelser.

 4. Dataoppbevaring: Opptakene lagres i en begrenset tidsperiode og er beskyttet for å forhindre uautorisert tilgang. Vi overfører ikke opptakene til tredjeparter med mindre det er nødvendig for lovlig etterforskning.

SALGSBETINGELSER FOR FORBRUKERKJØP AV VARER OVER INTERNET
 

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opp- lysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 

Partene

Selger er Lillestrøm Indoor Golf AS , Hvamsvingen 7, 2013 Skjetten, post@lillestromindoorgolf.no, org.nr.: 931831984, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

 

Betaling

Betaling skjer gjennom VIPPS. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

 

Levering

Kjøperen bestiller time(r) hos Selgeren, og varen anses som levert når denne timen starter. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Avbestilling

Avbestilling må skje senest 12 timer før starttidspunkt for bestilt time. Dersom avbestillingen skjer senere enn dette vil beløpet ikke bli refundert.

Angrerett

Tjenesten er unntatt fra angrerett.

Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig. • Retting eller omlevering Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel. • Prisavslag Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

 

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mek- ling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 ellerwww.forbrukerradet.no.

bottom of page